doctruyendoremon.vn
  Đọc truyện ngôn tình 18+

Đọc truyện Doremon Chế Cực Hài Hước: Bài Kiểm Tra Của Nobita

  •  Lượt xem: 72329 - Ngày đăng: 20/10/2016 16:57:12

Đọc truyện Doremon Chế Cực Hài Hước: Bài Kiểm Tra Của Nobita

Truyện Tranh Doremon Chế

Truyện Tranh Doremon Chế

Truyện Tranh Doremon Chế

Truyện Tranh Doremon Chế

Truyện Tranh Doremon Chế

Truyện Tranh Doremon Chế

Truyện Tranh Doremon Chế

Bình luận ()
Bình luận
Lời bình: * Bình luận có văn hóa và lịch sự !

Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:59:11
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:58:33
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:57:56
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:57:24
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:56:54
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:56:21
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:55:40
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:55:03
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:53:59
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:53:02
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:52:20
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:51:45
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:51:14
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:50:30
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:49:58
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:49:21
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:48:47
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:48:17
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:47:40
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:47:04
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:46:22
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:45:49
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:44:52
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:43:56
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:43:26
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:42:44
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:41:54
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:41:11
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:40:41
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:39:38
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:38:59
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:38:17
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:37:45
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:36:59
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 12:28:44
Ngu: Thámh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 10:58:08
Ngu: Thámh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 10:57:18
Ngu: Thámh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 10:56:37
Ngu: Thámh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 10:56:01
Ngu: Thámh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 10:55:25
Ngu: Thámh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 10:54:55
Ngu: Thámh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 10:54:03
Ngu: Thámh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 10:53:28
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 08:29:08
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 08:28:38
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 08:27:58
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 08:27:19
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 08:26:30
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 01/08/2020, 08:25:46
Thư: Hay thật đó,mà có cái không hiểu - 31/07/2020, 08:40:48
tính : What đờ heo - 29/07/2020, 21:21:33
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:28:09
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:27:24
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:26:48
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:25:56
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:25:18
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:24:43
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:23:57
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:23:19
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:22:44
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:22:14
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:21:16
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:20:31
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:19:52
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:18:59
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:18:23
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:17:40
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 26/07/2020, 10:17:06
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 18:00:22
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:59:25
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:58:26
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:57:50
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:57:17
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:56:38
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:55:50
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:54:00
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:52:40
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:51:45
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:50:55
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:50:04
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:49:29
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:48:56
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:48:22
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:47:32
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:46:48
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:46:15
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:45:44
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:44:55
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:44:14
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:43:31
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:42:44
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:42:00
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:41:12
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:40:26
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:39:31
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:38:46
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:38:08
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:37:35
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:36:47
Ngu: Thánh nô nguy hiểm quá - 25/07/2020, 17:36:12
Ngu: Mình ko đọc được 2 bức tranh cuối :( - 25/07/2020, 12:39:40
địt banh lỗ ass: ai đụ nhau ko 500k bao phòng thik thì dùng bcs còn bạo dâm thì hok dùng cx đc, cho bú cặc,sục cặc tùy ý chơi gay nhoa mấy anh công kkk! (là chơi pê đê ó) - 12/07/2020, 04:53:38
Julia : Con LẠY - 09/07/2020, 20:57:02
Coan: Không hay lắm - 27/06/2020, 21:51:42
Tâm: ui!đúng là thánh nô!nguy hiểm vãi - 12/06/2020, 12:30:07
MÈO XINH: NÔ RẤT GIỐNG THẦY XÀM LÚC NÀY, BÁI PHỤC ,BÁI PHỤC - 29/05/2020, 20:47:43
HAPPY LAN: thật khó tin nobita mà được 100 á - 11/05/2020, 13:02:01
ben10: Nobita qua nguy hiem luon - 27/04/2020, 15:10:10
ben10: Nobita nguy hiem qua - 26/04/2020, 16:28:03
Doraemon: Nguy hiểm quá - 11/04/2020, 19:12:33
ThưBTS : Đúng là bài thi dễ ẹc . - 07/04/2020, 20:34:57
khoai: That giao het suc noi - 04/04/2020, 21:26:09
Tùng : Chú nô nguy hiểm vãi - 31/03/2020, 17:02:57
quỳnh : Hay thật - 30/03/2020, 23:35:06
Corona: Hay vai lơ anh em a - 28/02/2020, 22:58:53
Maii Gà 2k1: Hay câu tl quá hợp lý - 25/02/2020, 23:10:15
Nhiên 2k1: V xít haha - 22/02/2020, 13:56:06
Dương: Buồn cười - 16/02/2020, 15:28:32
hà trang: haha đúng là Nô - 04/02/2020, 12:02:10
AGS Schans : Hứuuhsyxydusugdgđ đục - 24/01/2020, 21:17:32
Minh Anh: ko nói nổi 2 người này - 17/01/2020, 10:58:30
Khang: Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thế mà100 điểm - 09/01/2020, 10:23:39
Phạm chí thành: Ha ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Haizz - 05/01/2020, 14:24:50
hahahihizaza: eo iq nhu cai con que nobi xua ngu roi ma le day con ngu hon gai nganh - 02/01/2020, 20:18:27
IQ: IQ 200000000 luôn - 17/12/2019, 20:24:22
IQ: Nô IQ vô cực - 17/12/2019, 20:22:15
gafDalmmuFf: Wow, awesome journal layout! How interminable hump you been pouring a blog for? you puddle blogging face unchaste. The overall looking of your website is magnificent, as smartly as the volume! - 09/12/2019, 12:22:04
bg: Quả là hay - 24/11/2019, 21:58:22
BuiteTrer: I gift immediately digest drink of your rss as I can't in judgment your telecommunicate subscription attach or account function. Do you feature any? Kind accept me agnise so that I may fitting concord. Thanks. - 20/11/2019, 04:11:03
beaphyMeelp: I agree, it's I like, probably I come in handy - 09/11/2019, 20:11:27
Phúc so: Câu truyện cằng ngày càng thấy IQ của thầy giáo vs cả lớp là vô cực - 27/10/2019, 13:19:47
huyền: chuẩn đúng là no - 23/10/2019, 11:43:16
Dũng đz: IQ zô cực - 21/10/2019, 22:14:26
huuai nguyen: chuẩn no luôn - 10/10/2019, 22:06:00
doremon: Dung la de bai da kho hieu da vay bai lam cang kho hieu hon - 11/09/2019, 15:29:42
Tuấn: Cái gì nobita mà được 100 thật khó tin - 10/09/2019, 12:25:35
~GẤU~: Địt mẹ bts - 25/08/2019, 12:59:40
Thảo BTS: Nobita hay hon bon may nghi nhieu - 28/07/2019, 21:31:34
Thảo BTS: Bon may tra loi di tao ko chui nua;-( - 28/07/2019, 21:29:40
Thảo BTS: Dung la con bo chet moi lam chuong - 28/07/2019, 21:26:56
Thảo BTS: Sao ko dam tra loi nua a ! Chac la so roi chu gi!B-) - 28/07/2019, 21:24:43
Thảo BTS: Lúc bọn mày chửi nobita ngu sao bây giờ lại khen - 28/07/2019, 21:21:33
Hai Yen: Nobita hay ghe ta!!!! - 28/07/2019, 08:36:05
Lâmv: IQ thiên hà - 25/07/2019, 12:23:07
Kiệt yêu Tâm 9b1 thcs võ thị sáu: Hay đay nobi ta - 25/07/2019, 12:07:14
Tro: 100 Điểm Cho Nô Hay Phết - 25/07/2019, 10:38:23
nina: truyện hay đấy - 14/07/2019, 19:04:41
hiền: điểm 10 cho nô!!!! good - 20/06/2019, 08:45:40
Hứa Trần Hoàng Trang: Bài vậy mà cũng được - 19/06/2019, 12:50:22
canhsat113: nobi iq vô cực - 12/06/2019, 10:26:14
lê mạnh: Truyện hay mà đề cũng rất hay - 11/06/2019, 10:32:12
lê mạnh: Truyện hay quá - 11/06/2019, 10:28:18
Dororo: Hi hi hi hi .............!!!!!!!!! - 10/06/2019, 21:38:23
Kim huynh: Tuyệt vời ông mặt trời chỉ có Nobita mới làm văn sa mạc lời như vậy...văn 8 chữ tận 100 - 07/06/2019, 06:30:53
ha ha: hay hay qua hay - 06/06/2019, 19:59:01
Phuong Thao : Troi dat ko lam bai tap ma van duoc 100diem ko biêt cham kieu gi - 04/06/2019, 14:00:18
như ý:  - 31/05/2019, 10:32:59
doraemon: Hay quá bạn ạ - 26/05/2019, 12:06:38
doraemon: Hay quá bạn ạ - 26/05/2019, 12:05:53
Kiều trinh: Trời ơi chẳng hay gì mà cho cả 100 điểm - 21/05/2019, 13:27:56
RUBY: trời đất ơi là trời ,bài gì mà chả hay ho ,gì mà lại được 100 điểm .hâyyyyyyyyyyyyyy! - 17/05/2019, 18:42:09
Vũ líp: Minh chua thay nobita duoc diem cao bao gio het , ahihi hay lam - 17/05/2019, 06:01:09
NHƯ BTS : Đéo mẹ tao thích gi - 05/05/2019, 12:31:05
đức hay: chuẩn k cần chỉnh - 02/05/2019, 10:46:58
hiêú ace: nô IQ 200 luôn - 19/04/2019, 21:03:26
khá bảnh: hay one the full tuyệt vời - 12/04/2019, 20:11:27
khá bảnh: chất hết chỗ nóikkkk - 12/04/2019, 20:09:52
Kim anh : Ua that la ki la - 05/04/2019, 10:52:14
hieu: that la giong toi qua - 26/03/2019, 19:52:07
kiet: sao no giỏi đột suất vậy - 26/03/2019, 14:23:17
nhi: Hay quá nô oi hi hi - 24/03/2019, 18:03:39
nhi: Hay quá nô oi hi hi - 24/03/2019, 18:03:39
NHƯ BTS : No giỏi thật đấy - 16/03/2019, 19:35:22
thu thảo: Rứa mà đc điểm à - 05/03/2019, 14:52:44
GATA: No thông minh thật - 03/03/2019, 14:33:31
Quang Hải Idol Nguyễn:  - 03/03/2019, 08:35:20
thảo linh: Nô thật là thông minh - 01/03/2019, 20:36:53
hung dep trai: troi oi nobita ba dao vLLLLLLL - 27/02/2019, 10:49:18
dobatman: ko hieu gi ca - 16/02/2019, 21:15:04
Pro: No giỏi thật - 07/02/2019, 08:37:46
Flora: No thông minh - 30/01/2019, 20:48:18
như ý: Hình không buồn cười nhưng cũng hay lắm chứ - 30/01/2019, 12:55:59
tho nguyen: nobita gioi nhi - 29/01/2019, 20:26:18
spm: Nobita IQ quá cao. - 27/01/2019, 21:09:41
Gái họ đồng: Nôbita thông minh quá hi hi - 26/01/2019, 21:31:18
Hoa thien cot : Gay qua a hihi - 19/01/2019, 07:59:32
WTF!!!: IQ CAO QUA - 09/01/2019, 22:00:39
roblox: Thong Minh vl - 07/01/2019, 19:39:04
Abc: Thánh mon kìa - 31/12/2018, 22:20:34
Doremon: Chuan ko can chinh - 24/12/2018, 22:58:46
auu: giong con nha tui à nham em tui hoc mac gioi luon! - 22/12/2018, 13:41:07
Loan láo: Hay vãi cứt ra - 21/12/2018, 19:29:53
No Name: Thầy bựa vậy Kt 15' lấy điểm hk - 17/12/2018, 19:12:43
sát thủ: ui nobita quá giỏi ta ơi - 05/12/2018, 22:51:13
hân: Lãng nhát tráng thiệt - 29/11/2018, 20:34:23
viết trinh: Hay quá nôbita ơi - 29/11/2018, 11:36:18
yen bui : nô bi ta ngôc nen moi làm dươc - 26/11/2018, 20:35:41
bin: gioi qua ta - 24/11/2018, 10:51:56
chich tui di: tui dang dut con cu vao ban tui o o o o o phe qua ra tinh trung roi da da da - 20/11/2018, 20:23:54
suchi: Nobita học rốt hơn cả thế giới - 17/11/2018, 21:02:23
giải mã giấc mơ, lá số tử vi, tai nhac chuong, truyen ngon tinh 18, xem ngay tot xau, doc truyen cuoi, doc truyen co tich, tai phim, may bay canh bang